Reklam
Dini Bilgiler

ESMAÜ’L-HÜSNA İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Reklam

ESMAÜ’L-HÜSNA İSİMLERİ VE ANLAMLARI:

 • 1- Allah (C.C.): “Eşi benzeri olmayan.”
 • 2- Er-Rahmân: “Dünyadaki herkese merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”
 • 3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”
 • 4- El-Melik: “Mülkün, dünyanın sahibi”
 • 5- El-Kuddûs: “Noksanlıktan uzak.”
 • 6- Es-Selâm: “Tehlikelerden selamete çıkaran.”
 • 7- El-Mü’min: “Güven veren, koruyan.”
 • 8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”
 • 9- El-Azîz: “İzzet sahibi”
 • 10- El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi.”
 • 11- El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”
 • 12- El-Hâlık: “Yaratan.”
 • 13- El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”
 • 14- El-Musavvir: ”Şekil veren.”
 • 15- El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”
 • 16- El-Kahhâr: “Her şeye galip ve hakim olan.”
 • 17- El-Vehhâb: “Çok fazla ihsan eden.”
 • 18- Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”
 • 19- El-Fettâh: “Darlıktan kurtaran. “
 • 20- El-Alîm: “Gizli açık, her şeyi bilen.”
 • 21- El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren”
 • 22- El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren”
 • 23- El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”
 • 24- Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”
 • 25- El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden”
 • 26- El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”
 • 27- Es-Semi: “Her şeyi en iyi işiten.”
 • 28- El-Basîr: “Her şeyi en iyi gören.”
 • 29- El-Hakem: “Mutlak hakim”
 • 30- El-Adl: “Mutlak adil”
 • 31- El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan.”
 • 32- El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”
 • 33- El-Halîm: “Acele etmeyen”
 • 34- El-Azîm: “Pek yüce.”
 • 35- El-Gafûr: “Affı bol.”
 • 36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”
 • 37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi”
 • 38- El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok,”
 • 39- El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”
 • 40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”
 • 41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”
 • 42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi.”
 • 43- El-Kerîm: “Çok ikram eden.”
 • 44- Er-Rakîb: “Kontrolü altında tutan.”
 • 45- El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”
 • 46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”
 • 47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli”
 • 48- El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven”
 • 49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”
 • 50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”
 • 51- Eş-Şehîd: “Her zaman her yerde hazır.”
 • 52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”
 • 53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”
 • 54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün”
 • 55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı”
 • 56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”
 • 57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık”
 • 58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”
 • 59- El-Mübdi: “Maddesiz”
 • 60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”
 • 61- El-Muhyî: “İhya eden”
 • 62- El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”
 • 63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi”
 • 64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan”
 • 65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”
 • 66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük”
 • 67- El-Vâhid: “Tek olan.”
 • 68- Es-Samed: “Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.”
 • 69- El-Kâdir: “Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”
 • 70- El-Muktedir: “Dilediği gibi tasarruf eden”
 • 71- El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”
 • 72- El-Muahhir: “Dilediğini sona alan”
 • 73- El-Evvel: “Ezeli olan.”
 • 74- El-Âhir: “Ebedi olan”
 • 75- El-Zâhir: “Varlığı açık “
 • 76- El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. “
 • 77- El-Vâlî: “Kainatı idare eden.”
 • 78- El-Müteâlî: “Son derece yüce olan.”
 • 79- El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol”
 • 80- Et-Tevvâb: “Günahları bağışlayan.”
 • 81- El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren”
 • 82- El-Afüvv: “Affı çok olan”
 • 83- Er-Raûf: “Çok merhametli.”
 • 84- Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”
 • 85- Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”
 • 86- El-Muksit: “Her işi birbirine uygun yapan.”
 • 87- El-Câmi: “Mahşerde bir araya toplayan.”
 • 88- El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi”
 • 89- El-Mugnî: “Zengin eden.”
 • 90- El-Mâni: “Engelleyen.”
 • 91- Ed-Dârr: “Elem ve zarar verici şeyleri yaratan”
 • 92- En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”
 • 93- En-Nûr: “Alemleri nurlandıran”
 • 94- El-Hâdî: “Hidayet veren.”
 • 95- El-Bedî: “Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi.”
 • 96- El-Bâkî: ”Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.”
 • 97- El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”
 • 98- Er-Reşîd: “Doğru yolu gösteren. “
 • 99- Es-Sabûr: “Ceza vermede acele etmeyen.”

Reklam

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu