Reklam
Peygamberlerin Hayatı

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Çocuklarının İsimleri Nelerdir?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuklarının isimleri nelerdir?

Reklam

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuklarının isimleri nelerdir?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice validemizden 6, Hz. Mariye validemizden 1 evladı olmuştur. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuklarının isimleri sırasıyla şunlardır:

  1. Kasım,
  2. Abdullâh,
  3. Zeynep,
  4. Rukıyye,
  5. Ümmü Gülsüm,
  6. Fatıma,
  7. İbrahim

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) ÇOCUKLARI

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Hz. Hatîce ile izdivâcından Kâsım, Abdullâh, Zeynep, Rukıyye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma dünyaya geldi. İlk oğlunun ismi Kâsım olduğu için Efendimiz’e (s.a.v) “Ebü’l-Kâsım” künyesi verildi. Kâsım iki yaşındayken vefât etti.

Resûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in diğer oğlu Abdullâh’a, İslâm döneminde dünyâya geldiği için Tayyib ve Tâhir de denirdi. O da vefât edince Kureyş müşriklerinden Âs bin Vâil, Peygamber Efendimiz hakkında:

“–Bırakınız onu! O ebterdir, nesli devâm etmeyecek bir adamdır. Ölünce adı anılmaz olur. Siz de artık ondan kurtulur ve rahata kavuşursunuz.” dedi. Bunun üzerine Allâh Teâlâ Kevser sûresini inzâl buyurdu:

“Muhakkak Biz Sana Kevser’i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu asıl adı sanı ortadan kalkacak olan, Sana kin tutan kimsedir.” (el-Kevser, 1-3) (İbn-i Sa’d, III, 7; Vâhidî, s. 494)

Allâh Resûlü’nün dört tane de kızı vardı. En büyükleri Hz. Zeynep idi. O doğduğunda Fahr-i Kâinât -aleyhi efdalü’s-salevât- Efendimiz otuz yaşlarında idi. Daha sonra Hz. Rukıyye doğdu.

Rukıyye’den sonra Hz. Ümmü Gülsüm, ondan sonra da Hz. Fâtıma doğdu. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v) bu esnâda otuz beş yaşlarında idiler ve Kâbe yeniden inşâ edilmekteydi.

Son olarak hicrî sekizinci senede Mâriye vâlidemizden Efendimiz’in oğlu İbrâhîm dünyâya geldi. İbrâhîm’in ebeliğini Ümmü Râfî yapmıştı. Onun kocası Ebû Râfî, doğumu Allâh Resûlü’ne müjdeledi. Bu habere çok sevinen Resûlullâh Efendimiz (s.a.v) ona hediyeler verdiler. Yanındakilere de:

“–Bu gece bir oğlum doğdu, ona atam İbrâhîm’in ismini verdim.” buyurdular. (Müslim, Fedâil, 62)

Reklam

İbrâhîm, on yedi veya on sekiz aylık iken hastalandı ve çok geçmeden vefât etti.

Reklam

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu