Reklam
Kitaplara İman

İlahi Kitap Nedir? Ehl-i kitap kimlere denir

Kitap nedir? İlahi kitap ne demektir? Ehl-i kitap kimlere denir? Kitaplara iman nedir?

Reklam

Kitap nedir

Kitap, Arapça bir sözcük olup, “yazmak ve yazılı belge” anlamına gelir. Çoğulu “kütüb”dür. Bir terim olarak ise, Yüce Allah’ın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzere peygamberlerine vahyettiği sözlere ve bunun yazıya geçirilmiş şekline denilir. Hıristiyan ve Yahudiler’e ilâhî kitap olarak İncil ve Tevrat verildiği için, kendilerine “Ehl-i kitap” denilmiştir. İlâhî kitaplara “semâvî kitap” da denilir. Bunlar Yüce Allah’ın kelâm sıfatının ürünüdür. Vahiy, Allah ile elçisi arasında cereyan eden bir konuşmadır.

KİTAPLARA İMAN NEDİR?

Kitaplara iman, Yüce Allah’ın bir takım peygamberlerine kitaplar indirdiğine ve bunların içeriğinin tümüyle doğru ve gerçek olduğuna inanmayı kapsar. Bu konuda Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “..De ki: Ben, Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum..” [1] “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü’minler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler..” [2]“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam anlamıyla sapıtmıştır.” [3]

Kur’an-ı Kerîm, kendinden önceki kitapları tasdik etmiş, fakat onların koyduğu bazı hükümleri kaldırarak yerlerine başka hükümler getirmiştir. Bir kimsenin mü’min sayılması için Hz. Peygamber’e ve ona indirilen Kur’an’ın bütününe inanması ve uyması gereklidir.[4] Buna göre Ehl-i kitabın mü’min olarak nitelenebilmesi için Hz. Peygamber’i ve Kur’an’ın hükümlerini benimsemesi gerekmektedir.

Dipnotlar:

[1] Şûrâ, 42/15.

[2] Bakara, 2/177.

[3] Nisâ, 4/136.

[4] bk. Âl-i İmrân, 3/31; Nisâ, 4/47; Mâide, 5/15; Enâm, 6/153; A’râf, 7/3.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

Reklam

Reklam

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu