Reklam
Hac

Kuba Mescidi Hakkında Bilgi

Kuba Mescidi Hakkında Bilgi

Reklam

Peygamberimizin (s.a.s.) hicret sırasında Medine’ye girmeden önce misafir olduğu Kuba’da inşa ettiği Kuba Mescidi hakkında kısaca bilgi.

Kuba, Medine kenarında bir yerleşim birimidir. Hz. Peygamber, hicret sırasında Medine’ye girmeden önce, Kuba’da Amr İbn Avf oğulları yurdunda birkaç gün misafir kalmış ve orada Kuba Mescidi’ni inşa etmiştir. Mescidin yapımı için Kubalılar taş getirmiş, en büyük gayreti Ammar İbn Yâsir gösterdiği için, kendisine “İslâm’da ilk mescit bina eden kişidir” denilmiştir.[1] Abdullah İbn Revâha da hem çalışıyor hem de şiir söylüyordu. Amr İbn Avf oğullarına olan bu ilgiyi daha sonra kıskanan Ganem İbn Avf’lar, Ebû Âmir er-Râhib’in teşviki ile Kuba’ya bir mescit daha yapmışlar ve içinde tuzak kurarak, Hz. Peygamber Tebük Gazvesi’nden dönerken namaz kılmasını istemişlerdi. Ancak Cenâb-ı Hakk’ın haber vermesi üzerine, “Dırar Mescidi” adı verilen bu mescit baskın düzenlenerek yıkılmış ve içindekiler kaçmıştır.[2] Allah’ın Elçisi’ne de, aşağıdaki âyetle, o mescitte değil, daha önce kendisinin yaptığı mescitte namaz kılması bildirilmiştir. “..İlk gününden beri takva üzere kurulan mescit, içinde namaz kılmana daha uygundur. Çünkü orada temiz olmayı seven kimseler vardır, Allah da temizlenenleri sever.” [3] Temizlenme ile; maddi ve mânevî kirlerden arınma kastedilir.[4]Takva mescidinin Medine mescidi olduğu da nakledilmiştir.[5] Hadiste şöyle buyurulur: “Kim Kuba mescidine kadar gider ve orada namaz kılarsa, kendisi için umreye denk ecir olur.” [6] Allah Elçisi’nin Kuba Mescidi’ne her cumartesi günü gittiği ve orada iki rekât namaz kıldığı nakledilmiştir.[7]

Dipnotlar:

[1] İbn Hişam, Sîre, II, 143. [2] bk. Tevbe, 9/107, 108. [3] Tevbe, 9/108. [4] bk. İbn Mâce, Tahâret, 28; A. İbn Hanbel, III, 422, VI, 6. [5] Nesâî, Mesâcid, 8, H. No: 695; bk. Kurtubî, Câmi’, 9/ 108. âyetin tefsiri. [6] Nesâî, Mesâcid, 9. [7] Buhârî, Fadlü’s-Salât fî Mescidi Mekke ve’l-Medîne, 2-4.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

Reklam

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu