Reklam
Dualar

Kunut Duaları Türkçe Ve Arapça Okunu Meali Kunut duaları nerelerde okunur?

Kunut duaları nelerdir? Kunut duaları (Kunut 1 ve Kunut 2 duası) Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı. Kunut duaları nerelerde okunur? Kunut duaları dinle, ezberle. Kunut duaları ve anlamları nelerdir? Kunut duası hakkında bilinmesi gerekenler...

Reklam

Kunut kelime anlamı itibariyle sükût, taat, huşû, kıyam ve ibadet gibi anlamlara gelmektedir. Kunut, terim olarak yatsı namazının farz ve son 2 sünneti kılındıktan sonra kılınan 3 rekatlık vitir namazının son rekatında rükûya gitmeden önce okunan duadır.

Kunut duaları ne zaman okunur? Vitir namazında kunut duasını bilmeyen kişi kunut duası yerine ne okumalıdır? Cevaplarını sizler için derledik…

KUNUT DUALARI (KUNUT DUASI 1 VE KUNUT DUASI 2 ) ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Kunut dualarının (Kunut 1 ve Kunut 2) Arapça, Türkçe okunuşlarını, Arapça yazılışı, anlamı ve görsel halini sizler için derledik…

Hz. Ömer ile oğlu Abdullah (r. anhümâ)’dan rivâyet edilen ve Hanefî ve Mâlikîlerce tercih edilen kunut duasının şekli şudur:

 • Kunut Duası 1

 • Kunut 1 Duası Okunuşu

“Allâhümme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra küllehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.”

 • Kunut 1 Duası ve Anlamı

“Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

 • Kunut Duası 2:

 • Kunut 2 Duası Okunuşu

“Allâhümme iyyâke na’budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nehşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhik.”

 • Kunut 2 Duası ve Anlamı

“Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.”

Reklam

KUNUT DUALARI NE ZAMAN OKUNUR?

Hanefîlere göre vitir namazı akşam namazı gibi, bir selâmla kılınan üç rekkâttan ibarettir. Delil, Hz. Âişe’nin rivâyet ettiği şu hadistir: “Hz. Peygamber üç rekât ile vitir kılar ve üç rekâtın sonunda selam verirdi.” (Buhari, Nesai) Akşam namazından farkı, bunun her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ve son rekâtta rükûdan önce tekbir alınarak Kunut duası okunmasıdır.

Vitir namazında kunut duası okumak ve kunut tekbiri almak Ebû Hannife’ye göre vâciptir. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre bunlar sünnettir.

KUNUT DUALARI NE ZAMAN OKUNMAZ?

İmam terkettiği zaman, ona uyanların da terketmesi gereken beş mesele şunlardır:

 • Bayram tekbirleri,
 • Üç veya dört rekâtlı farz namazlarda ilk oturuş,
 • Tilâvet secdesi,
 • Sehiv secdesi,
 • Kunut duası. Ancak kunut duası, rükûu kaçırma tehlikesi olduğu zaman terk edilir.

Vitir namazında cemaat, daha kunutu bitirmeden imam rükûa varsa cemmaat da varır. Ancak cemaat henüz kunuttan bir şey okumamış olursa, imamla birlikte rükûu kaçırmayacak şekilde bir miktar okur.

İmam kunutu unutup rükûa gittiği takdirde, cemaat ona tabi olmasa, imam da başını kaldırıp kunut duasını okuduktan sonra, yeniden rükûa gitse, cemaaat de kendisine uyunca cemaatin namazı fâsit olur.

VİTİR NAMAZINDA KUNUT DUASI YERİNE NE OKUNUR?

Kunut duasını okuyamayan kimse “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç kere “Allahümmeğfir lî (Allah’ım! Beni bağışla)” yahut üç kere “Yâ Rabbî (Ey Rabb’im)”der.

“Rabbenâ âtinâfi’d-dünyâ haseneten vefî’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr” (el-Bakara, 2/201) duasını okur veya üç kere “Allahümmeğfir lî (Allah’ım! Beni bağışla)” yahut üç kere “Yâ Rabbî (Ey Rabb’im)”der.

VİTİR NAMAZI (KUNUT DUALARI) İLE İLGİLİ BAZI MESELELER

1) Vitir namazı, yalnız ramazanda cemaatle kılınır. İmam bu namazı açıkttan kıldırır. Kunut duasını tercih edilen görüşe göre, imam da cemaat de gizli okurlar. Ramazan dışında vitri cemaatle kılmak mekruhtur.

2) İmama birinci rekâttan sonra yetişen kimse, imam ile birlikte kunut okur, yetişemediği rekâtları kaza ederken artık kunutu okumaz.

3) Vitir namazı kılan kimse ikinci rekâtta mı, yoksa üçüncü rekâtta mı olduğğunda şüphe etse, bulunduğu rekâtta kunutu okur, rükû ve secdelerden sonra bir rekât daha kılar, yeniden kunutu okur. Rükû ve secdelerden sonra teşehhüttte bulunur, selâm ile namazını tamamlar. Eğer birinci rekâtta iken böyle şüphe

Reklam

ederse, üçüncü rekât olması muhtemel olan rekâtta kunut duasını okur.

4) Vitirden başka namazlarda kunut duası okunmaz. Yalnız sıkıntı, fitne ve belâ vukuu sırasında sabah namazlarının farzında kunut okunabilir. Şâfiî ve Mâlik’e göre, hergün sabah namazlarının farzında rükûdan sonra ayakta (kavme halinde) kunut duası okunur. Bu kunut Mâlikîler’e göre müsttehap, Şâfiîler’e göre ise sünnettir. Diğer yandan Şâfiîler’e göre, ramazanın ikinci yarısında vitir namazının son rekâtında, rükûdan sonra kunut duası okummak menduptur.

5) Sabah namazında kunut duasını okuyan bir Şâfiî veya Mâlikî imama uyan bir Hanefî susar, kunutu okumaz. Eğer okuyacak olursa gizli okur.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN, Delilleriyle İslam İlmihali, İlamtv

Reklam

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu