Reklam
Meleklere İman

Meleklerin 5 Özelliği

Meleklerin özellikleri nelerdir? İşte melekleri diğer varlıklardan ayıran beş özellik.

Reklam

Melekleri diğer varlıklardan ayıran özellikleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

1. Melekler yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek, uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, yaşlılık gibi fiillerden ve özelliklerden arınmış nûrânî ve ruhanî varlıklardır. Kur’an’da şöyle buyurulur: “..O’nun katında bulunanlar, O’na kulluk etmekten büyüklenmezler ve usanmazlar. Gece gündüz ara vermeksizin tesbih ederler.” [1] “Onlar Rahmân’ın kulları olan melekleri dişi kabul ettiler. Acaba onların yaratılışlarında hazır mı bulundular? Onların bu tanıklıkları yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.” [2]

2. Melekler hangi iş için yaratılmışsa, o görevi yaparlar, günah işlemezler. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyurulur: “Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne buyurulursa onu yaparlar.” [3]

3. Melekler son derece hızlı hareket eden, güçlü ve kuvvetli varlıklardır. “Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun!..” [4] Meleklerin göklerden gelip gitmesi yüzünden, kanatlı melek anlayışı semâvî dinlerin ortak bir kabulüdür. Bu kanatların niteliğini ancak Allah bilir. Kanat çokluğunun hız ve güç çokluğuna delâlet etmesi muhtemeldir.

4. Melekler, Allah’ın izin ve emriyle çeşitli kılık ve şekillere girebilirler. Nitekim Cebrâil (a.s), Hz. Meryem’e bir insan şeklinde görünmüş,[5] bir grup melek, Hz. İbrahim’e bir oğlu olacağı müjdesini getiren insanlar şeklinde gelmiş, o da onları misafir sanarak yemek hazırlamış, yemediklerini görünce (düşman sanıp) korkmuş ve melek olduklarını o zaman anlamıştır.[6] Diğer yandan ber’e (s.a.s) Cebrail (a.s) in insan sûretinde geldiği ve Hz. Ömer başta olmak üzere kimi sahâbilerin onu gördükleri sahih hadislerle sabittir.[7] Melekleri, gerçek şekilleriyle ancak peygamberler görebilir.

5. Melekler gaybı bilmezler. Eğer Allah tarafından gayba ait bir bilgi verilmişse, ancak o kadarını bilebilirler. Nitekim Allah Teâlâ Hz. Âdem’e yarattığı eşyanın isimlerini öğretip, bu bilgileri meleklere de sorunca, onlar şöyle cevap vermişlerdi: “Seni eksik sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi bilensin, tam hüküm ve hikmet sahibisin, dediler.” [8]

Reklam

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu