Reklam
DualarZikirler

Peygamberimizin Namazdan Sonra Yaptığı Dua ve Zikirler

Namazdan sonra yapılan dua ve zikirler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v.) namazlardan sonra yaptığı başlıca dua ve zikirler.

Reklam

Namazlardan sonra Allâh’ı zikretmek, dua yapmak ve istiğfarda bulunmak sünnettir. Bu dua ve zikirler, sabah ve ikindi namazında olduğu gibi farzdan sonra veya öğle ile akşam ve yatsı namazlarında olduğu gibi son sünnetleri bitirdikten sonra yapılır. Çünkü istiğfar namazın eksikliklerini tamamlama; dua, ecir ve sevaptan pay alma yoludur.

NAMAZDAN SONRA YAPILAN DUA VE ZİKİRLER

Rasûlüllah’ın (s.a.v.) namazlardan sonra yaptığı başlıca dua ve zikirler şunlardır:

1) Üç defa “estağfirullah (Allah’tan bağışlanma dilerim)” veya üç defa, “estağfirullahe’l- azîme’llezî lâ ilâhe illâ hüv, el-hayye’l- kayyûme ve etûbü ileyh.” diye dua etmek. Anlamı şudur: “Yüce olan, kendisinden başka ilâh bulunmayan, başlangıcı ve sonu olmayan bir hayat ile diri olan (Hay) ve her şey kendisi ile kâim olan (Kayyûm) Allah’tan bağışlanmamı dilerim.” Bunun dayandığı delil Sevbân (r.a.) dan nakledilen şu hadistir: “Hz. Peygamber selâm verince -bir rivâyette namazını bitirince- üç kere “estağfirullah” der ve “Allahümme ente’s-selamü ve minke’s-selâmü, tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm.” diyerek selâm verir,[1] sonra da şu duayı okurdu: “Allâhümme eınnî alâ zikrike ve şükrike ve husni ıbâdetike.” Anlamı: Ey Allahım! Bana seni zikretme, sana şükür ve güzelce ibadet etme konusunda yardımcı ol.” Hz. Peygamber (s.a.v.) Muaz İbn Cebel’e her namazda veya her namazın sonunda bu duayı yapmasını tavsiye etmiştir.

2) Âyete’l-kürsî’yi okumak: Ebû Ümâme (r.a.) den rivâyet edilen haberde şöyle denilmiştir: “Kim farz namazdan sonra âyete’l-kürsî ve ihlâs sûresini okursa, cennete girmesine bir engel kalmaz.”

3) Namazlardan sonra Allâh’ı tesbih etmek: 33 kere “sübhânellah (Allâh’ın bütün noksanlardan uzak olduğunu ilan ederim)”, 33 kere “elhamdülillah (her türlü övgü, hamd Allâh’a mahsustur)”, 33 kere de “Allahuekber (Allah her şeyden yücedir)” denilir. Yüzüncüde şöyle denir: “Lâ ilâhe illâ’llahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr”

Bunun delili Ebû Hureyre (r.a.)’den rivâyet edilen şu hadistir: “Kim her namazın arkasından 33 kere Allâh’ı tesbih eder, 33 kere Allâh’a hamd eder, 33 kere de Allâh’ı tekbir ederse bunların tamamı 99 olup, Allâh’ın güzel isimlerinin (esmâ-ı hüsnâ) sayısı kadardır. Yüzüncüde; ‘Allah’tan başka ilâh yoktur, tek ilâh yalnız O’dur, ortağı da yoktur. Bütün mülk O’na aittir, bütün hamd ve senâ O’nadır. O her şeye kâdirdir’ derse, denizin köpükleri kadar günahları olsa bile ba­ğışlanır.” 

4) Daha sonra namaz kılan kişi ve imam kendisi ve Müslüman kardeşleri için dilediği kadar dünya ve âhiret hayırlarını ister. Duaların en faziletlisi sünnette gelen dualardır. Bunlardan birisini Sa’d İbn Ebî Vakkas (r.a.) rivâyet etmiştir. “Sa’d oğullarına, çocuklara yazıyı öğretir gibi şu kelimeleri öğretir ve şöyle derdi: “Resûlullah, her namazın ardından şu dualar ile Allâh’a sığınırdı:

“Allâhümme innî eûzü bike mine’l- buhli ve eûzü bike mine’l- cübni ve eûzü bike min en uredde ilâ erzeli’l- umuri ve eûzü bike min fitneti’d-dünyâ ve eûzü bike min azâbi’l- kabri.”

Anlamı: “Allahım! Cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Düşkün ve bakıma muhtaç bir yaşlılık halinden sana sığınırım. Dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım.”

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

Reklam

Reklam

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu