Reklam
Rüya Tabirleri

Rüyada Ateş Görmek Anlamı Nedir?

Rüyada; ateş, ateş böceği, ateş külü, ateş ocağı görmek anlamı nedir?

Reklam

Merhaba değerli okurlar bugün yazımızda Rüyada ateş görmek konusunu işledik. Peki rüyada; ateş, ateş böceği, ateş külü, ateş ocağı görmek anlamı nedir? İyi Okumalar….

Rüyada Ateş Görmek

Ateş: Müjde, sakınca ve hapiste, günah, bereket ve ışık­ta yorumlanır. İnsanın kendi kalbinde ateş bulunduğunu görmesi, sevgi, sevda ve sevgiliden ayrılmaya işarettir. Ka­ranlık gecede halka yol göstermek için ateş yakması, bili­me erişmesi anlamındadır. Karanlık yokken yol üzerinde ateş yakması, onun bidat şeylerle uğraşması, kendisini ate­şe tapar görmesi, savaş ve kavgayı sevmesine, günahkâr­lıkla şeytana hizmet etmesine, kış gününde ateş yakması ve ısınması, onun zengin olmasına, ateş yediğini görmesi, yetim malı veya haram mal yemesine, ateşe girdiğini gör­mesi, hapse atılmasına, malından dolayı hüsrana uğrama­sına yahut da cehenneme girmesine yorumlanır. Bu kimse­nin günah istemekten kaçması lazımdır. Ateşe girip çıktığı­nı görmesi, cennete girmesine delildir. Parlak ve hayali bir ateş görüp ateşin çevresinde bir topluluk bulunduğunu gözlese, topluluğun berekete kavuşmasına, delalet eder. Kendisini ateş içinde görmek, devlet başkanı ya da yetkili makamlardan acı erişmektir. Eğer yerden ateş çıkar görse ve alıp bir yere koysa, güçlük ve beladır.

Çölde ateş görülür o anda bir sükunet meydana gelir ve rahata erilirse, vahşet ve yalnızlıktan huzura kavuşulacağına, ateşin hububat ve mahsülleri yaktığını görmesi, hu­bubat fiyatlarının yükselmesine, tenceresiz bir ateşin yakıl­dığını görmek, evini koruyan bekçi veya kapısının tahrik ederek menfaat yerine ondan zarar geleceğine, kapısı önünde dumansız ateş yandığını gören bir kimse, hacca gider. Ateş aynı zamanda evlenmeye, ağızdaki ateş kaygı ve tasaya delildir. Bir mahalle veya şehre ateş düştüğünü görmek, ateşin parlamasından korku hissedilir, ateşin eriş­tiği her yer mahvolur. Rüya, o yerde bir savaşın çıkacağı veya veba gibi bir salgın hastalıkla yorumlanır. Ateşin gök­ten düştüğünü görmek, o şehir halkının çok şiddetli ve dehşetli bir sıkıntıya düşeceğine, ateşin semaya çıktığını görmek, ora halkının utanmadan ve çekinmeden açıktan açığa suç işlediğine, yüce Allah’a iftira ve bühtanda bulun­duğuna, ısınmak veya başkasını ısıtmak için ateş yakıyor görmesi halinde, o kimsenin bir şeyi tahrik ederek istifade­sine, dolayısıyla sefaletten kurtulacağına, işarettir.

Ateş üzerinde kebap yaptığınız, görmeniz, halkınızı kaybedeceğinize, buna yol açacak bir söz sarf edeceğinize, kebaptan yediğinizi görmeniz, rızka erişeceğinize, ateşte bir gömleği kaynatıyorsanız, hizmetçiniz veya işlerinize bakan bir kimse tarafından gelecek bir menfaatten mah­rum kalacağınıza, ateşin elbise veya organlarından birini yakması, rüya sahibinin elbise veya organlara nisbet edi­len bir şeyden dolayı bir musibete uğrayacağına, hayali ateş korku halinde bulunan bir kimse için emniyet ve selamete delalet eder.

Kendi evinden ateşin çıktığını görmesi halinde, rüyayı sürenin bir vilayete vali tayin edileceğine veya ticaret ve sanatında kuvvetine, kendi ateşinin yandığını ve batıdan doğuya kadar dünyayı aydınlattığını gördüyse, rüyayı görenin batı ve doğuda anılacağına, büyük bir şöhretle bili­me erişeceğine, ateşin evine düştüğünü görmesi, ucuzluk, bolluk ve nimete kavuşacağına, evine ateşin dokunduğu­nu görmek, bir zarara uğrayacağına ve haram mal bulaca­ğım, başından ateşin yükseğe kalktığını ve ateşin parladığını görmüş ise, bu arada eşi de hamile ise, çok güzel bir erkek çocuğunun olacağına, bu sebeple kendisi hayır yo­lunda yükselerek karısının da sevgisini kazanacağına, dağ başında ateş yaktığını gören kimse, parlaklığı oranında maneviyatının sağlamlığına, Allah’a yakınlığına, gaibte veya gurbette ise, salimen yurduna döneceğim işarettir. Çakmaktan ateş çıkarken görmek, korktuklarından kurtul­maktır, isteklerinin tümünün gerçekleşmesidir. Düşünde ateşte bir şey pişirdiğini görmek, hoş sohbet ve iyi haber­ler dinlemeye, kendisini ateş yanan yerde görmek, vali ve âmirlerden zarar görüp korku içinde kalacağına, çok ateş ve tütün görmek, ilim ve hikmet öğrenmeye, bir hediyenin gelmesine, evine ateş dokunması, bir zarara uğrayacağım, haram mal bulacağım, bir yerini ateşle yakarken görmek, malının zekatının yememiş olduğundan ahirette azap çe­keceğine, kendisini ateş içinde görmek, devlet başkanı ya da yetkili mercilerden acı erişeceğine, yerden ateş çıktığını görmek ve alıp bir yere koymak, güçlük ve beladır. Pazar yerinde buğdaya ateş düştüğünü görmek, o yöre halkının bir şüphe altında kalacağım işarettir. Kendi eliyle ateş yak­mak, malının çoğalacağına işarettir. Rüyada görülen ateş, müjdedir, savaştır, uyarıdır, azaptır, yetkidir, hapistir, kaybetmektir, hasretliktir, günahtır ve berekettir. Ateş yakan, ihtiyaçların giderilmesine ve rahatlığa delalet eder. Ateşten yararlanmak, zahmetsiz rızka işarettir.

Rüyada Ateş Böceği Görmek

Ateş böceği: Rüyada ateş böceği görmek, kısa bir za­man içinde çok sevineceğinize ve sağlığınızın düzeleceğine işaret eder.

Rüyada Ateş Külü Görmek

Ateş külü: Rüyada ateş külü görmek, haram bir mala delalet eder. Yetkili biri tarafından gelecek bir rızka delalet ettiğini söyleyenler de vardır. Ateş külü gören, yetkili birinin işini yapmaktan yorulur ve eline de yorgunluk ve bıkkınlık dışında bir şey geçmez. Bazıları da ateş külünü, boş lafa ve faydasız iline yorarlar. Ateş külüne sa­hip olduğunu, taşıdığını veya topladığını gören, boş laf ve asılsız bilgi taşır. Ateş külü üzüntüye ve göz ağrısına, ayrı­ca hidayetten sonra dalalete de yorumlanır. Diğer taraftan fitne ve şerrin söndürülmesine ve korkudan emin olunma­sına da delalet eder.

Rüyada Ateş Ocağı Görmek

Ateş ocağı: Rüyada görülen ateş (demir eritme) ocağı, peygamber sülalesinden güç ve kuvvet sahibi bir kadına delalet eder. Ocak bakırdansa, kadın da dünyaya ve süsü­ne değer veren bir ailedendir.

Reklam

Reklam

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu