Reklam
PeygamberlerPeygamberlere İman

Salavat Ne Demek? Salavat Nasıl Getirilir?

Salavat nedir, nasıl okunur? Salavat nasıl getirilir? Salavat ile ilgili ayet ve hadisler neledir? Salavatın anlamı ve okunuşu.

Reklam

Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin ismi zikredildiğinde yapılan duâ demektir.

SALAVAT NEDİR?

Sözlükte “dua, tâzim, rahmet” gibi anlamlara gelen salât ile (çoğulu salavât) “esenlik” anlamındaki selâm kelimelerinden oluşan salât ü selâm, “aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm” veya “sallallahu aleyhi ve sellem” şeklinde kullanılır. Böyle dua etmeye “salavat getirme” denir.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Salavat birçok şekilde getirilebilir.

En kısa şekli ile salavat: “Âllâhümme salli alâ Muhammed.”

Anlamı: “Allâh’ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, salat-u selam eyle.” demektir.

SALAVAT İLE İLGİLİ AYET

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygambere çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (Ahzâb, 56; bkz. Bakara, 157; Tevbe, 99; Ahzâb, 43)

Allah ve sayılarını O’ndan başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimize devamlı salât ederler. O hâlde biz de hayatımızın her ânında Peygamberimizi hatırlamalı, O’na tam mânâsıyla teslîm olmalı ve çokça salât-ü selâm göndermeliyiz. Zira “İsim, müsemmâyı celbeder.” hakîkati mûcibince her salevât-ı şerîfe, bize Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin yüksek ahlâkını, müstesnâ fazîletlerini hatırlatarak Oʼnunla kalbî irtibâtımızı daha canlı tutmamızı temin eder.

SALAVAT İLE İLGİLİ HADİSLER

Hadis-i şeriflerde şöyle buyrulur:

“Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh’ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes.” (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

Reklam

“Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir.” (Tirmizî, Deavât, 100)

“Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır.” (İbni Mâce, İkâmet, 25)

“Cenâb-ı Hakk’a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler.” (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)

“Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484)

“İhtiyâcı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir.” (Kenzü’l-İrfân, 5)

Reklam

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu